INTEGRITETSPOLICY

Hälsoboden.se värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du gör ett köp på www.Hälsoboden.se eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss så samtycker du till denna integritetspolicy.

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få viss information som vi nedan tillhandahåller dig.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Hälsoboden.se är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras korrekt och i enlighet med nuvarande lagstiftning.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband ditt ärende har laglig grund då den är nödvändig för fullgörandet av ändamålet.

Hälsoboden.se behandlar uppgifter som inkommer i samband med:

   •    Köp i vår webbshop.
        Exempelvis: Namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress och köphistorik.

   •    Kundtjänstärende.

   •    Fakturering & betalning

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Ändamålet för att vi ska behandla dina uppgifter är att kunna uppfylla ett avtal med dig eller för att fullfölja en rättslig skyldighet. Det kan till exempel vara för att leverera våra produkter och tjänster, hantera kundtjänsts ärenden, fakturor, betalningar och upprätthålla en god registervård.

Webbshop

När du gjort en order på www.Hälsoboden.se kommer dina personuppgifter att behandlas i vårt ordersystem så att vi kan skicka en orderbekräftelse, leveransinformation och dina beställda produkter. Vid kundtjänstärenden kan vi i vissa fall komma att behöva personuppgifter från dig för att kunna fullfölja och avsluta ditt ärende.


HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi värnar om att hålla dina personuppgifter säkra genom tekniska lösningar, arbetssätt och styrning av åtkomst.

Åtkomst till data är begränsad genom roller och behörigheter. Grunden är att personal och system inte har mer access än nödvändigt för att kunna utföra uppgiften. Relevanta system och enheter är skyddade mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång och hålls löpande uppdaterade med senaste säkerhetspatchar. Access till system innehållande personuppgifter sker via krypterade länkar och protokoll. Våra företagsenheter är krypterade och hanteras samt övervakas centralt. Två-faktors autentisering används som standard och vi följer strikt lösenordspolicy.

LAGRINGSTID

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden. Vi sparar även data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas och rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, och överflödig samt ogrundad behandling raderad. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@Hälsoboden.se

Genom att godkänna integritetspolicy & köpevillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Hälsoboden.se förbehåller sig rätten att göra justeringar i denna integritetspolicy när det finns nödvändiga ändringar för att åtgärda eventuella fel, uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Hälsoboden.se använder sig utav kakor / cookies på hemsidan, för att komma ihåg dina inställningar på sidan och att sidan skall laddas snabbare.